Các Đặc Điểm Cơ Bản Nhận Biết Trầm Hương Tự Nhiên

Về hình ảnh. Khi nói về Trầm Hương điều đầu tiên người sưu tầm nhắc đến là Vân Dầu và Sớ Gỗ. Về Vân Dầu thì tùy vào từng cây Dó Bầu ở mỗi nơi, tùy vào vết thương sẽ có vân dầu khác nhau, dân trong nghề gọi là ăn trầm khác nhau. Về […]